Leden 2008

Znaky 3.

26. ledna 2008 v 15:57 | Narmora |  Symboly
Pentagram
Planúca hviezda mágov
Tato päťcípa hviezda je významným znamením čistej bielej mágie.
Používa sa nielen pri čarovaní ako dôležitý symbol, ale aj ako ochranné znamenie prinášajúce silu a poznanie. Do pentagramu sa kreslí postava s rozpaženými rukami a nohami. Jeho päť cípov znamená kolobeh sveta a ľudského života - zrodenie, zretie, dospelosť, stárnutie a smrť. Hovorí sa, že úplné pochopenie pentagramu je kľúčom oboch svetov. Pentagram je pre mágov to isté ako pre kresťanov kríž. Ako talizman pomáha plniť priania, ako amulet chráni pred zlom. (odráža zlo na osobu, ktorá je zaňho zodpovedná)

Znaky 2

26. ledna 2008 v 15:04 | Narmora |  Symboly
HLAVIČKA ŠÍPU - Nosená ako amulet odvracia zlo.
ZVONY - Symbolizujú mier a nenásilnosť. Použitie na odvrátenie zlých vplyvov. Legenda hovorí, že démoni nemôžu zniesť zvuk zvonov.
VÁHY - Symbolizujú spravodlivosť.
HOLUB - Symbol mieru a čistoty. Klesajúci holub znázorňuje Ducha Svätého.
BUBNY - Symbol plodnosti a sexuality.
ORLIE PIERKA - Nosenie pierka prináša blahobyt.
OKO - symbol predstavuje inteligenciu a duchovno.
KOZA - v niektorých kultúrach symbolizuje diabla.
SOVA - Symbol múdrosti.
DLAŇ - Symbolizuje víťazstvo.
FÉNIX - Legendárny vták, ktorý zobrazuje vzkriesenie.
LEBKA - Používa sa ako varovné znamenie a zobrazuje našu smrteľnosť.

Znaky 1.

26. ledna 2008 v 14:16 | Narmora |  Symboly
Oko vyjadruje cestu k múdrosti a osvieteniu. Môže však symbolizovať i temné sily. Tretie oko predstavuje najvyššiu múdrosť a schopnosti.

Desatoro

21. ledna 2008 v 17:20 | Narmora |  Základy mágie
1.Poznaj samého seba
2.Ver v svoje schopnosti
3.Trpezlivo sa uč novým veciam
4.Používaj svoje schopnosti s rozumom
5.Tvoj reálny život musí byť v rovnováhe
6.Odriekaj slová formuliek v správnom poradí
7.Maj vždy usporiadané myšlienky
8.Vzdávaj česť životu
9.Cvič svoje telo
10.Medituj

Jedenástoro

21. ledna 2008 v 17:13 | Narmora |  Základy mágie
1. Mágia je prirodzená.
2. Mágia vyžaduje úsilie.
3. Neubližuj nikomu a ani sebe samému.
4. Výsledok kúzla sa nemusí dostaviť hned´, kúzlo potrebuje čas.
5. Nerob mágiu pre peniaze.
6. Nerob mágiu zo sebeckých dôvodou, ani z dôvodu niekoho zmeniť.
7. Mágia ti prinesie zisk, len ak tým nikomu neublížiš.
8. Mágia môže byť chápaná aj ako "umenie Bohov".
9. Mágiu môžeš použiť na obranu, ale nikdy by si ju nemal použiť ako útok!
10. Mágia je znalosť jej zákonitosti a predovšetkým jej účinnosti. Nestačí veriť - treba mágiu aj poznať.
11.Mágia je aj láska. Ak necháš do mágie vstúpiť zlosť alebo nenávisť, môže sa ti to vymknúť z rúk.

Základné pravidlo

21. ledna 2008 v 17:07 | Narmora |  Základy mágie

Pre praktické použitie mágie je vhodné si uvedomiť základné pravidlo kultu Wicca, tzv. Wiccan Rede:
"Ak nikomu neubližuješ, rob si, čo chceš."
Toto je naozaj tá najzákladnejšia poučka. Scott Cunningham vo svojej knihe Magické rastliny uvádza trochu podrobnejší zoznam.

Také niečo že Úvod

21. ledna 2008 v 16:59 | Narmora |  Úvod
Čarodejníctvo nie je len legendou, bolo a je skutočné. Nebolo nikdy pochované, je živé a stále sa rozrastá. Od tej doby, čo boli posledné zákony proti čarodejníctvu zrušené (v 50. rokoch 20. storočia), čarodejnice môžu vystupovať verejne a predvádzať sa také, aké skutočne sú.
A aké vlasne sú? Sú to inteligentní, spoločenkí a rozvážni muži a ženy DNEŠTNEJ DOBY. čarodejníctvo neznamená krok vzad, ústup do poverčivej doby. Ani zďaleka nie. Je to práve naopak. Je to krok VPRED! Čarodejníctvo je náboženstvo oveľa lepšie zviazané s dobou ako večšina veľkých tradičných náboženstiev. Je spojené s prijatím osobne a spoločenskej zodpovednosti. Je to uznanie holistického vesmíru a pozdvihnutie podvedomia. Rovné práva, feminizmus, ekológia, harmónia, bratská a sesterská láska, starostlivosť o Zem - to všetko je súčasťou čarodejníctva, starého a predsa nového náboženstva.
To, čo som uviedla, určite nie je to, čo si obyčajný človek o čarodejníctve myslí. Nesprávna interpretácia je hlboko zakorenená v dôsledku storočí nepriateľskej propagandy. Ako a prečo k tomu došlo vysvetlím neskôr.
S rozšírujúcimi sa informáciami o čarodejníctve - čo to je, akú má dnes vo svete platnosť - prichádza "Hľadač". Pokiaľ existuje táto alternatíva ku konverčným náboženstvám, tento moderný, vopred prehliadací prístup k životu známy ako "čarodejníctvo", ako sa človek do neho začlení? Tu je pre mnohých háčik. Obené informácie o tomto starom náboženstve - spolahlivé informácie od samostatných čarodejníc - sú dostupné, ale vsup do tohoto kultu nie. Veľká večšina sabatov (skupina čarodejníc) je ešte dosť opatrná, takže nemajú dvere dokorán otvorené, takže nevítajú všetkých. S radosťuo napravujú omyly, ale nezískavajú stúpencov pre svoju vieru. To vedie mnohé rady čarodejníc k tomu, že sa z puhé flustrace sami prehlasujú za čarodejnice a zatajujú vlastnú prax. Pritom priťahujú niektoré a časom všetky dostupné zdroje. Je tu nebezpečie, že nevedia, čo je spolahlivé a dôležité a čo nie. Bohužiaľ tu existuje veľa takých sabatov propagujúcich mnohé z ceremoniálnej mágie spolu s amatérskymi prejavmi satanizmu a drobnosti z voodoo a ľudové učenie amerických Indiánov. ČArodejníctvo je veľmi " voľné" náboženstvo, pokiaľ ide o rituálne praktiky, ale má určité základné princípy a rituálne zvyklosti, ktoré je treba dodržiavať.
Mojím cieľom je vém poskytnúť tieto potrebné informácie. S nimi sa potom môžete - ako jednotlivec alebo skupina (s podobne zameranými priateľmi) - buď sami zaoberať s vedomím, že sú najmenej tak platné ako akékoľvek zavedené tradície, alebo môžetenájsť sabat a stať sa zasveteným účastníkom s rovnako dobrým (pokiaľ nie lepším) výcvikom znalostí, ako majú ostatný členovia.