Březen 2008

Egyptská veštba

31. března 2008 v 17:47 | Narmora |  Veštenie
Ľudstvo trpí už od svojho prapočiatku jednou príšernou vlastnosťou, ktorou je zvedavosť! Nie je sa teda čo veľmi diviť, že už starí a múdri Egypťania bádali nad rôznymi systémami, ktoré by im dovolili poodhaliť tajomstvá ich osudu a budúcnosti. Už pred viac ako 5000 rokmi hľadali odpovede na svoje otázky v tajomnom rébuse tvaru pyramídy, ktorému sa tiež hovorí "Imhotepovo oko". Egyptská veštba (známa ako pyramídové orákulum) ale neprestala fungovať ani v dnešných časoch.

Vznik :

Egyptské pyramídové orákulum je jednou z najstarších vešteckých metód na svete. Zrodila sa pred viac ako 5000 rokmi v Egypte, v období vlády mocných faraónov. Podľa legendy ju vytvoril slávny staviteľ a zázračný lekár Imhotep. Geniálny tvorca pyramíd vraj dokázal svojim magickým okom čítať osud a odhalovať budúcnosť. Každého, kto prišiel za Imhotepom s otázkou alebo problémom - či už to bol chudobný roľník alebo mocný faraón - odviedol Imhotep do svätyne, kde bol na zemi namaľovaný obrovský trojuholník s 21 poľami. Rovnako ako v tejto veštbe, musel dotyčný učiniť trikrát deväť krokov po týchto poliach. Potom mu Imphotep prezradil, ktorí Bohovia určujú jeho osud. Imhotep tiež vraj vedel prezradiť, ako mocný osud a neľútostných bohov oklamať, lenže na to už nám žiadny návod nezanechal...

Metóda veštenia : Skiamantia

30. března 2008 v 20:15 | Narmora |  Veštenie
Je to veštenie z ľudského tieňa. Collin de Plancy i jeho nasledovníci tento druh veštby považujú za jednu z foriem nekromantie, pri ktorej sa vyvoláva prízrak (vidina) mŕtveho človeka. De 1'Ancre považuje za veľmi zaujímavý spôsob skiamantie predpove+d priebehu nemocí. Tak napríklad v starej Litve chorých položili blízko ohňa a podľa toho, či ich tieň padal dopredu alebo dozadu, sa usudzovalo, či sa ich choroba zlepší, alebo zhorší. Ak padal dozadu, boli presvedčení o tom, že choroba ešte nepominie, že sa zhorší stav pacienta a že môže nastať i smrť. Za priaznivé považovali tiene, ktoré padali dopredu.

Metóda veštenia : Melomantia

30. března 2008 v 20:13 | Narmora |  Veštenie
Tento zvyk poznáme z Vianoc. Áno, je to veštenie lásky, zdravia, rodinnej pohody z jabĺk. Láska sa zisťuje takto:

- skúste spomedzi palca a ukazováka vystreliť jadierko jablka, ak sa to podarí hneď na prvýkrát, váš partner vás naozaj miluje,
- hoďte jablko milovanej osobe, ak ho chytí a hodí späť je to dôkaz lásky,
- ak po kolmom prerezaní jabĺčka sa objaví hviezdička, čaká vás dobrý rok, plný pohody, zdravia, lásky a porozumenia.

Odkiaľ beriem obrázky

30. března 2008 v 20:12 | Narmora |  Úvod
Tak. Prakticky vzate, tym že sem umiestňujem "nelegalne" stiahnute obrázky, previňujem sa proti autorským právam ich autorov..... A tak ďalej a tak ďalej. Aby som to trošku zmiernila, tu dole su odkazy na tie najväčšie mega-skupinove arty z ktorych sťahujem takmer všetky obrazky. Popripade z artov autorov ktorý sa na týchto stránkach nachádzajú....

http://blackeri.cgsociety.org/gallery
http://elfwood.lysator.liu.se
http://fantasygallery.net
www.deviantart.com
http://www.epilogue.net
www.heavenandearthdesigns.com

Astrologia

15. března 2008 v 15:03 | Narmora |  Ostatné zaujímavosti
Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.
Astrológovia opisujú astrológiu ako vedu s presnými pravidlami. Astronómovia zväčša astrológiu nepovažujú za vedu, ale za pseudovedu (pozri Barnumov efekt). Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop. V skreslenej forme - ako predpovedanie budúcnosti osôb, ktoré sa narodili v jednom z dvanástich znamení - je astrológia populárna dodnes.

Aura

15. března 2008 v 14:54 | Narmora |  Ostatné zaujímavosti
Aura je energetické vyžarovanie človeka. Toto jemné vyžarovanie zrkadlí charakter, vlastnosti, zdravotný stav, duševný vývoj a duchovnú podstatu jedinca. Určité farby a ich vzájomné prelínanie, ako aj veľkosť a forma samotnej aury, zobrazuje celkový stav ducha a tela. Aura je pri každom jedincovi špecifická, jedinečná a nezameniteľná.
Poznatky, ktoré môžeme z jej skúmania vyvodiť, predstihujú svojou komplexnosťou a vystihnutím podstaty oveľa lepšie ako skúmanie akoukoľvek inou metodou.
Vôbec prvá fotografia aury bola stvorená geniálnym vedeckým pracovníkom Nikoloom Teslom, a to už v roku 1891
Iste ste sa neraz zamýšľali nad tým, prečo sa v niektorom prostredí či spoločnosti cítite dobre v inom horšie, prečo je vám niekto viac či menej sympatický. Stáva sa vám, že vstúpite do miestnosti v ktorej sú vaši veľmi dobrí známi a vy máte ale aj tak nepríjemný pocit a cítite napätú atmosféru? Tak isto môžete byť v spoločnosti úplne cudzích ľudí, kde sa cítite dobre a je vám príjemne, taktiež i v spoločnosti osoby, s ktorou súcitíte či ste naladený, ako sa hovorí na "rovnakú vlnu".
Položme si otázku, čo je toho príčinou? Dá sa odpovedať i tak, že ste boli napríklad ohováraný a prišli ste nevhod práve v živej debate no keď ste sa objavili náhle všetci zmlkli. Vy však vnútorne vycítite v atmosfére aj z pohľadov a prejavov dotyčných že sa jednalo o vás. Toto vnútorné vyciťovanie je v podstate informativný tok mimo oblasti vášho vnímania: je to energetické vibračné pole vašej aury, ktorá vám sprostredkuváva tok informácii mimo dimenzie vedomého chápania a vnímania.

Druhy veštenia a ich odborné názvy

15. března 2008 v 14:36 | Narmora |  Veštenie
Chiromantia - čítanie z dlane
Belomantia - let šípov
Dafnomantia - praskanie horiaceho vavrínu
Daktylomantia - pohyb zaveseného prsteňa
Frenologia - tvar lebky
Geloskopia - smiech
Lampadomantia - plameň lampy
Libranomantia - dym z kadidla
Litomantia - polodrahokamy
Margaritomantia - perly
Metoposkopia - vrásky na čele
Geomantika - kamene
GEOMANTIKA - je umenie, ktoré učí vyčítať predpoveď z kameňov alebo hrudiek hliny hodených na zem. Tie tvoria znamenia s magickým významom. V minulosti Arabovia hádzali hrudky hliny o stenu. V Indii veštili zo sušených semien, v Karibiku a Južnej Amerike zase z mušličiek.