Srpen 2008

Výber 2.

27. srpna 2008 v 11:45 | Narmora |  Mottá a výroky
Boj stvorila príroda. Nenávisť vyhlásil človek.

Drahé kamene a ich liečivá moc 1.

27. srpna 2008 v 11:45 | Narmora |  Liečivá moc kameňov

Čo je drahý kameň

Aby mohol byť nerast (niekedy aj materiál organického pôvodu) označený ako drahý kameň, musí byť krásny, a to predovšetkým svojou farbou. Drahý kameň musí byť tiež odolný - dostatočne tvrdý, aby vydržal trvalé používanie a ohmatávanie, bez toho aby utrpel nejaké poškodenie. Nakoniec musí byť vzácny, pretože jeho veľmi malé množstvo mu dodá vyššiu tržnú cenu.

Existuje cez 3000 druhov rôznych nerastov, ale len 50 z nich je považovaných za drahé kamene. Iné sa brúsia len pre zberateľov a iné sa často ani nehodia na nosenie, pretože sú príliš mäkké a ľahko sa poškodia. V skutočnosti sa počet nerastov považovaných za drahé kamene neustále mení, podľa toho ako sa nachádzajú nové zdroje a módnej obmeny.

Liečitelia v starom Egypte, Číne, Japonsku aj u nás používali vnútornú silu kameňov na vyrovnanie disharmónie v ľudskom tele. Ich prostredníctvom oslabovali nadbytočné, posilňovali oslabené a odstraňovali blokády, ktoré bránili zdravému životu.

Tisíce rokov sa ich účinky preverovali. Každý z nás však reaguje na jeden a ten kameň trochu inak, a preto by ste mali pri výbere jednotlivých kameňov dať na vlastnú intuíciu. Ten kameň, ktorý vás najskôr a najsilnejšie osloví, provokuje váš organizmus k vlastnej liečebnej aktivite.


Mágia naturalis, innaturalis, nigra

16. srpna 2008 v 15:20 | Narmora |  Základy mágie
MAGIA INNATURALIS - nadprirodzená mágia
V stredoveku sa mágia delila na mágiu prírodnú (magia naturalis) a mágiu v užšom slova zmysle (magia innaturalis - mágia nadprirodzená), ktorá sa zaoberala stykom s nadprirodzenými bytosťami, zatiaľ čo prvá študovala a používala skryté sily prírodných vecí.


MAGIA NIGRA - čierna mágia
Pôvod tohoto názvu je vykladaný zo skomoleniny gréckeho termínu "nekromameia" (nekromancia - používanie mrtvých k osobným účelom). V katolíckej cirkvi bolo toto slovo stotožňované s každým nedovoleným čarodejníctvom a zmenilo sa nakoniec v "nigromantiu" či "negromantiu",čiernokňažníctvo. Hovorí sa teda o zámene dvoch slov rôzneho významu, ale zvukovo podobných: latinského "niger" (čierny) a gréckeho "nekros" (mrtvý). Mágia nigra je teda názov pre čiernu mágiu.

Design č. 5

13. srpna 2008 v 12:10 | Narmora |  Design
Poznámka: Darmo, rúžová je rúžová. Nedá sa na ňu pozerať..... XD
Názov: Elf War
Poradie : 4
Tvorca: Ja
Motto: Boj stvorila príroda. Nenávisť vyhlásil človek....
Motto v zápetí: Zlo je nezbitné dobru, hmota myšlence a noc svetlu....
Záhlavie:

Greenpeace motto

8. srpna 2008 v 15:40 | Narmora |  Mottá a výroky
Až keď bude vyrúbaný posledný strom,
Otrávená posledná rieka,
Chytená posledná ryba,
Zistíte,
Že
Peniaze
Sa
Jesť
Nedajú
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Medailon

7. srpna 2008 v 11:01 | Narmora |  Obrázky

Woodoo

5. srpna 2008 v 13:42 | Narmora |  Woo-Doo
Čarovné WOO-DOO sa svojou mocou a mnohými tajomstvami od dávnych dôb vpísalo do podvedomia večšiny ľudí ako špecifický druh čiernej mágie. Ano, je to tak... naozaj onou veľmi mocnou mágiou je... Večšina ľudí je ale mylného názoru, že ide len o výsadu niekoľkých málo černošských sekt, čo nieje ani v najmenšom pravda. Po celom svete je plno vyznávačov tohto tajomného obradu… Takže - nebudem zdržovať zbytočnými popismi - tu je onen sľúbený návod:

Fantastický vesmír

4. srpna 2008 v 18:53 | Narmora |  Obrázky

Moje srdcovky

2. srpna 2008 v 15:58 | Narmora |  Mottá a výroky
Pre svet som iba niekto, ale pre niekoho som celý svet.....