Iné druhy veštenia

16. září 2008 v 11:16 | Narmora |  Veštenie
AKUTOMANTIA označuje veštenie pomocou špendlíkov a ihiel, prvýkrát opísané v knihe Pekelný slovník od Collina de Plancyho (1818). Veštenie ihlami sa trochu odlišuje od veštenia špendlíkmi, pri ktorom používame sedem obyčajných špendlíkov a jeden s čiernou hlavičkou. Chytíme všetky špendlíky a hodíme ich naraz na stôl. Vzniknú obrazce, ktoré sa vykladajú voľne až na pár zásad:
- zvislá línia vyjad. prozreteľnosť a vôľu Božiu
- vodorovná línia označuje osud
- krivka ohlasuje meškanie
- prerušená čiara cestu
- šikmé línie okľuky
- vodorovné čiary peniaze
- hlavička špendlíka s čiernou hlavičkou znamená ženu, špička muža

ALEKTRYONOMANTIA je predpovedanie budúcnosti za pomoci kohúta obľúbené najmä v starom Grécku. Na zem nakreslil kruh a po obvode napísali písmená abecedy. Oproti každému písmenku nasypali niekoľko zrniek obilia a vypustili kohúta. Veštec si potom všímal, ktoré zrnká kohút zobal, resp. pri ktorom písmene, a z tohto momentu rozvíjal veštbu. V Rusku sa takto mladé dievčatá zisťovali, ktorá sa prvá vydá. Namiesto písmen abecedy sa po obvode kruhu postavili dievčatá. Podľa toho ako kráčal kohút, sa určovalo poradie vydaja. Tento zvyk sa udržal až do 19. storočia.
ALEUROMANTIU veštbu z mletej pšeničnej múky, Gréci veľmi pozorne odlišovali od veštby z rozdrvených pšeničných zŕn (alfitomantie), no poznali tiež veštby z ražnej múky (krithomantiu). Z obilných zŕn, či už celých alebo pomletých sa veštilo od pradávna v mnohých krajinách. Tam kde sa pšenica nepestovala používali na veštbu zrná kukurice (Peru). Jeden zo spôsobov veštby bolo vyťahovanie papierikov s odpoveďami z kôpky múky. Tento spôsob sa dodnes využíva vo Francúzsku. Druhým spôsobom bolo vianočné veštenie dobrých mesiacov v budúcom roku. Na kovovú platňu sa v kruhu rozmiestnilo 12 zŕn pšenice. Tie, ktoré najskôr zhoreli, predstavovali mesiace zlé, plné chorôb a problémov.
ANAGRANOMANTIA je postavená na vytváraní anagramov (prešmyčiek) z krstného mena, a to tak, aby vzniklo slovo alebo veta, ktorá má zmysel a tvorí jadro proroctva.
ARITMOMANTIA - veda o číslach. Dnes ide o naozajstnú vedu, zatiaľ čo v minulosti to bol ten najrýdzejší prejav múdrosti, ale i záležitosť magická a teda vhodná i na veštenie budúcnosti. Je veľmi veľa spôsobov ako veštiť pomocou čísel, ale najčastejšie sa spočítavajú hodnoty písmen nejakého mena, priezviska. Dajú sa tak vypočítať hodnoty vzťahu medzi snúbencami a manželmi. Je možné použiť písmená hebrejské i grécke. Hodnotu písmen môžme určiť buď podľa tabuliek, alebo postavením v abecede.
ATRAMENTOMANTIA - veštenie pomocou atramentových škvŕn. Spracoval ho okolo roku 1920 Luce Vidi. Postupujeme takto: na kus papiera sa napíše meno človeka, ktorému ideme predpovedať budúcnosť a otázka. Papier sa uprostred preloží a to odhora dolu. Potom sa otvorí a urobí sa naň 13 kvapiek atramentových škvŕn. Mal by to byt' červený atrament. Papier sa opát' zloží a počká sa, kým škvrny nevyschnú. Zo škvŕn, celkovej plochy, sa potom robí prognóza. Symboly hore sú priaznivé, dolu nepriaznivé, v prostriedku sa vzťahujú k samotnej osobe. Obrazce, ktoré nie sú z atramentových škvŕn, reprezentujú vlastnosti duchovné, intelektuálne. Moderná psychológia využíva obdobnú metódu v podobe tzv. Rorsch testu.
AXINOMANTIA k nám prišla pravdepodobne z Orientu. Ide o predpoveď podľa sekery zatnutej do dreva. Tento spôsob poznali už v starom Grécku, zmieňuje sa o ňom Plínius. Sekera sa veľkou silou zaťala do dreva a veštec predpovedal budúcnosť podľa chvenia poriska.
BOTANOMANTIA je veštenie pomocou rastlín. Rozoznávame tieto druhy:
- botanoskopiu
- kleromantickú botanomantiu
- vegetálnu farmakomantiu
- meteorologickú radiesthesiu
- vlastnú botanomantiu
- kromyomantiu a lychnéomantiu - veštenie lásky z cibuliek a pukov
- dendromantiu a dafnomantiu - pozorovanie stromov
- botanoskopickú fyllomantiu - skúmanie listov
- fytoskopiu - ľudové predpovedanie počasia podľa rastlín
- xylomantiu - veštenie z dreva a konárov
- pisomantiu - veštenie pomocou vyhadzovania suchých zrniečok hrachu
- rhabdomantiu a palomantiu - kde si veštec pomáha drevenými paličkami
- radiosteziu
- prútikárstvo a ďalších 11 odnoží veštieb pomocou rastlín.
CHÉLONIOMANTIA veštenie z prasklín na pancieri korytnačky používané v druhom tisícročí pred naším letopočtom v Číne. Číňania sa domnievali, že nadväzujú styk s dušami svojich predkov. Najskôr však veštec napísal na papier otázku a potom vyvŕtal niekoľko otvorov, aby pancier skôr praskol. Praskliny veštec potrel čiernym tušom a mohol začať vlastný výklad.
GEOMANTIA je jednou z najstarších a dnes najrozšírenejších mantických metód. Vyvinula sa údajne z chaldejskej astrológie v 4. storočí pred Kristom, nachádzame ju však vo všetkých kultúrach, napr, u západoafrických černochov ako tzv. "medži'; u starých Číňanov, ako "feng - šui". Východiskom tejto vešteckej metódy je "náhodné" vytváranie štruktúr pomocou rôznych aktivít - pôvodne to bolo vrhanie hrsti kameňov na zem, rozdelenú na štyri plochy. V metóde "medži" je to zase vyťahovanie ôsmich tmavých alebo svetlých guľôčok z vrecúška poslepiačky, ktoré sa potom v určitom poradí navliekajú na ohnutý prút. Vo všetkých prípadoch vytvára štruktúra určitý symbolický obrazec, a ten je potom východiskom veštenia. Najjednoduchším spôsobom geomantie, ktorý sa dnes všeobecne používa, je nasledujúca praktika: pýtajúci sa urobí rýchle, bez rozmyslenia, rad bodov ceruzkou na papier v štyroch riadkoch pod sebou. Je to variant metódy, ktorú odporúča C. Agrippa von Nettesheim. V každom riadku sa potom body spočítajú a súčty dávajú figurálne korene na zostavenie symbolického obrazca. Ak je súčet bodov párny, sú koreňom dva body - ak nepárny, je koreňom jeden bod. Tak možno získať celkove 16 možných obrazových kombinácií, základných geometrických pratvarov, ktoré súvisia so živlovou symbolikou.
HEMEROLÓGIA určuje nešťastné a šťastné dni počas roka. Kedysi sa poznatky hemerológie využívali, astrológovia buď konvenciou, alebo i oficiálne určovali šťastné dni a existovali dokonca hemerologické kalendáre. Dodnes sa zachovali niektoré prvky ako piatok 13.
KLAVIKULOMANTIA označuje veštenie a predvídanie budúcnosti na základe kľúčnych kostí (klavikul) hydiny. Zachovalo sa až do dnešných dní. Vtáci majú kľúčne kosti spojené do jednej kosti v tvare písmena V. Každý koniec kosti uchopí jedna osoba a snaží sa ju ťahom rozlomiť: Kosť sa nikdy neprelomí v prostriedku, ale tak, že jeden koniec je kratší a jeden dlhší. Ten, ktorému ostane v ruke dlhšia časť; sa môže domnievať, že sa mu splní prianie, na ktoré pri úkone myslel.
KLÉDONOMANTIA je spôsob predpovedania budúcnosti, ktorého základom je náhodná súvislosť medzi otázkou, ktorá znepokojuje človeka a slovom, gestom, náznakom, ktorý sa nečakane objaví v rovnakom čase, ale nezávisle od udalostí. Napríklad človek ide po ulici a v duchu sa pýta, či sa mu niečo podarí alebo nie, vtom začuje ako dvaja náhodne idúci chodci hovoria: "Áno, určite", v tom vidí dobré znamenie a verí, že sa mu splní jeho záležitosť.
KOSKINOMANTIA predpovedá budúcnosť pomocou sita. Tento spôsob bol využívaný už v starom Grécku, no s obľubou sa využíval i v stredoveku. Vo francúzskych dedinkách prežil až do 19. storočia. Sito sa uchopilo zospodu oboma prostredníkmi tak, aby sa našla rovnovážna poloha, potom sa položila otázka, a ak sa sito otočilo, znamenalo to kladnú odpoveď na otázku.
KUBOMANTIA je umenie veštiť z hodených kociek. V Grécku tento spôsob veštby slúžil najmä na zodpovedanie otázok lásky. Dobrý hod znamenal šťastie a úspech, zlý hod sklamanie a nešťastie. Potrebujete dve kocky s bežným číselným označením 1-6. Chcete vedieť ako dopadne záležitosť, ktorá vás znepokojuje, alebo chcete poznať budúcnosť, napíšte si otázku na papier a podržte ju nad dymom z jalovcového dreva. Potom položte papier obrátene na stôl a hoďte kocky. Napíšte písmená jedno po druhom. Jednotka znamená písmeno A, dvojka písmeno E, trojka I/Y, štvorka O, päťka U, šestka B, P, V, sedmička C, K, Q, osmička D, T, deviatka F, S, X, Z, desiatka G, J, jedenástka L, M, N, dvanástka R. Môže sa stať, že odpoveď nie je celkom jasná, no osud je vrtošivý, a tak si musíte už poradiť sám/a.
KYNOMANTIA teda veštenie zo správania psov sa používala už v babylónskej ríši. Napríklad sa cudzí pes zastaví po boku človeka a neoňuchá ho, znamená to, že tento človek je pod ochranou bohov. Ak si pes ľahne na vašu posteľ privoláva trest Boží a hnev. Ak si pes sadne na vašu stoličku, znamená to, že sa bude na vás hnevať vaša manželka. Ak pes vyje, privoláva smrť vášmu susedovi.
MELOMANTIA je vianočný zvyk veštenia z jabĺk. Napríklad ak po kolmom prerezaní jabĺčka sa objaví hviezdička, čaká vás dobrý rok, plný pohody, zdravia, lásky a porozumenia. Skúste spomedzi palca a ukazováka vystreliť jadierko jablka, ak sa to podarí hneď na prvýkrát, váš partner vás naozaj miluje, alebo hoďte jablko milovanej osobe, ak ho chytí a hodí späť je to dôkaz lásky.
NEKROMANTIA je všetko to, čo súvisí s vyvolávaním mŕtvych, ktorí by nám mali prezradiť vysvetliteľné, tajomné, očakávané. Túto veštbu poznal celý antický svet, práve tak ako Afrika a Ázia. Zachovala sa dodnes a najmä v minulom storočí pod názvom spiritizmus sa tešila širokej popularite. Izraelskí proroci, celá katolícka cirkev aj úrady proti tejto "zábavke" rozhorčene bojovali a prívržencov trestali neraz aj smrťou. Už od stredoveku sa slovo nekromantia komolilo na nigromantiu, azda preto, že sa tu využívali prvky čiernej mágie. Teológovia všetkých dôb presvedčivo kázali o tom, že sa tu uplatňujú silné démonické sily. Nekromantické obrady sú veľmi rôznorodé. Kresťanský výklad starej viery tvrdí, že mŕtvi sa zjavujú pomocou a prostredníctvom démonov a títo potrebujú k zjaveniu krv. Podľa Židov návrat mŕtvych do sveta živých sa môže urobiť len ak sa preleje krv a práve tu pramenia horory o upíroch. Vyvolávanie mŕtvych malo trojaký ciel:
- objaviť telo mŕtveho
- uctiť si jeho ducha
- začať komunikovanie.
OOSKOPIA je veštenie z vajec. Tento spôsob sa používaný už v stredoveku najviac obľubovali Rimania a Peržania, ale aj stredoveká Európa. V 19. storočí sa rozšíril zvyk rozbíjať vajce a vytrvalo ho skúmať, či ako celok, alebo osobitne žĺtok, respektíve bielok. Peržania vkladali vajce do ohňa a pozorovali ho. Keď vajce prasklo, znamenalo to nebezpečenstvo, keď zostalo neporušené, pripisovali tomuto javu silu a tešili sa z priazne osudu. Jeden zo spôsobov veštby vyzeral takto: zobralo sa prvé vajce čiernej sliepky znesené vo štvrtok a vložilo sa od rána do obeda do oleja, potom sa vybralo a dotyčný odišiel na tiché miesto, kde ľavou rukou zdvihol vajce oproti slnku a povedal: "Zaprisahávam ťa, vajce, v mene pravého Boha, živého Boha, svätého Boha všemohúceho, pocti ma, a povedz mi celú pravdu o tom, čo chcem vedieť". V západnej Európe sa veští z vaječných bielok. Vaječný bielok zo štipkou soli vložíme do pohára s vodou. Za 24 hodín sa vytvoria rôzne útvary. Obyčajne sa používajú tri vajíčka a tri poháre. Postup veštby je zľava doprava. V inom prípade sa používa iba zárodok, ktorý sa takisto vloží do slanej vody na dve hodiny na slnko. Existuje aj metóda parthenomantická. Ide o veštbu, či je dievča pannou a chlapec panicom. Ak zárodok klesne v pohári s vodou ku dnu, je nevinnosť preukázaná, ak zárodok pláva, je to dôkaz, že dievča stratilo panenstvo.
PARTHENOMANTIA - pod týmto cudzím slovom sa skrývajú tie najrozmanitejšie metódy, ktorých spoločným cieľom je overiť, či dievča je pannou. Napríklad starí Rimania. Práve od nich ich vlastne prevzala celá stredoveká Európa. Jedna z metód je meranie obvodu krku dievčaťa. Ak jej náhle zosilnie, je to neklamný znak toho, že najneskôr pred týždňom stratila panenstvo. Angličania kontrolovali vývoj puberty tak, že dávali dievčatám zhltnúť pomletý achát. Keď dievčatá túto kontrolnú látku vyvrátili, boli si istí, že dievča sa stalo ženou. Zo starších, krajovo neidentifikovateľných metód, spomeňme aspoň tieto: trojdňové nechutenstvo, zvýšená ospanlivosť v popoludňajších hodinách, zmena tvaru prsníkov, zmeny v správaní.
SKIAMANTIA - veštenie z ľudského tieňa. Collin de Plancy i jeho nasledovníci tento druh veštby považujú za jednu z foriem nekromantie, pri ktorej sa vyvoláva prízrak (vidina) mŕtveho človeka. De 1'Ancre považuje za veľmi zaujímavý spôsob skiamantie predpoveď priebehu choroby. Tak napríklad v starej Litve chorých položili blízko ohňa a podľa toho, či ich tieň padal dopredu alebo dozadu, sa usudzovalo, či sa ich choroba zlepší, alebo zhorší. Ak padal dozadu, boli presvedčení o tom, že choroba ešte nepominie, že sa zhorší stav pacienta a že môže nastať i smrť. Za priaznivé považovali tiene, ktoré padali dopredu.
SPONDANOMANTIA využíva k veštbe popol. Už v antike sa veštilo z popola obetí. Do popola sa napísala otázka a nechal sa na vzduchu, niekedy i cez noc, takže naň pôsobila nočná vlhkosť. Niektoré písmená z otázky pritom zmizli a budúcnosť sa hádala zo zachovaných písmen. Podľa zmiznutých písmen sa veštila minulosť.
STICHIOMANTIA spôsob poznávania budúcnosti podlá toho, na ktorej stránke sa otvorí náhodou kniha a kde dopadne veštcov pohľad. Táto metóda sa používala všade tam, kde mali poruke nejakú svätú knihu. Celkom iste sa táto veštba vyskytovala v Grécku, Ríme, Číne i inde vo svete. Vykladá sa príslušná veta ako odpoveď Božia. Ak nie je celkom jasná, veštba sa opakuje. Môže sa pritom použiť špendlík alebo záložka.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama