Mezopotámia

18. září 2008 v 11:06 | Narmora |  Božstvá
Pojem božstvo je v Mezopotámii odvodený od astrálnej povahy najvýznamnejších bohov. Ukazuje to predovšetkým hviezda - klinopisný znak písaný pred meno boha. Hviezda sa číta ako "boh" alebo "nebo". Boh je teda predovšetkým nebeská bytosť, čo platí pre väčšinu mezopotámskeho panteónu, výnimkou sú len božstvá vegetácie a podsvetia. Mezopotámski bohovia sú zobrazovaní ako ľudia s rohmi. Tento symbol pochádza zrejme z toho, že býk bol v celom starom Oriente hlavný a bežný symbol sily. Ďalším rysom bohov je nesmrteľnosť. Podľa eposu o Gilgamešovi, je práve nesmrteľnosť hlavným rozdielom medzi bohom a človekom.
Už starí Sumeri mali záľubu v poriadku a snažili sa svojich bohov triediť, tiež Akkadovia chceli svoj panteón systematizovať. Toto triedenie sa ale behom dejín menilo. Z neskoršej doby je najzávažnejšie delenie bohov do skupín na IGIGI a ANNUNAKI. Igigu sú bohovia nebies, annunaku bohovia zeme a podsvetia.
Moderní odborníci triedia mezopotámskych bohov na bohov kozmických (pôvodne hlavne v náboženských predstavách lovcov, v teologických systémoch miest Uruku (boh Anu) a Nippuru (boh Enlil)) a na bohov chtonických (božstvá poľnohospodárov, plodnosti a úrody). Podobne ako v Egypte malo v najstaršej dobe každé významné sumerské mesto svojho božského patróna.


BOHOVIA SVETA

Sem patria štyria najvýznamnejší bohovia: Anu, Enlil, Enki či Ea a Nergal. Prví traja tvoria kozmickú triádu.
AN (ANU) boh nebies, stojí v čele celého panteónu, stvoriteľ vesmíru, na hlave mal klobúk s rožkami. V klinopise bola jeho znakom hviezda. An vládne ako kráľ bohov. Jeho pôvodným protikladom je zem, sumersky KI, ako jeho družka sa v starých sumerských prameňoch objavuje Uraš, vzácny sumerský názov zeme. Od starobabylonskej doby je pár Anu-Uraš nahradený párom An-Ku. Anu sám je otcom mnohých bohov i rady démonov. Anu sám patrí medzi nečinných bohov a aj keď sa uznáva ako hlava panteónu, skutočne vládu predáva inému mladému aktívnemu bohovi. Vzťah Anov k ľuďom je väčšinou nevľúdny. Anov kult sa pestoval najmä v Uruku v chráme. V číselnom systéme má číslo najväčšie (60) - číslo dokonalosti. Podľa mezopotámskej mytológie je jeho sídlom vrchol nebeskej klenby, tretie najvyššie nebo. Bol aj strážcom chleba a vody života
ENLIL - Anov syn a pán vesmíru, jeho symbolom je klobúk s rožkami a číslo 50. Jeho meno znamená "pán - Vietor" (sumersky). Ďalšie tituly boli: kráľ potopy, pán zemí (akkadsky), ten, ktorý má úctu, hora vetrov, otec bohov. Jeho hlavná svätyňa je v Nippure. Bola považovaná za hlavnú svätyňu celého starého Sumeru. Jeho družina je Ninlil. Enlil je pánom zhromaždenia bohov a určovateľom osudu, pretože je vlastníkom tabuliek osudu. Ako stvoriteľ, usporiadateľ sveta oddelil Enlil nebo a zem motykou a zaviedol motyku ako pracovný nástroj medzi ľuďmi. Tým je vynálezcom poľnohospodárstva. Enlil bol zrejme pôvodne bohom prírodných síl.
ENKI(Ea) je boh vôd, správca božskej moci Me, jeho symbolom je ryba. Enki znamená v sumerštine "pán zeme". Akkadovia ho nazývali Ea. Je to boh múdrosti a zaklínania, vládca praoceánu Abzu (zároveň to bol názov pre sladkovodné more pod zemou, z ktorého berú vodu pramene studne a ktorý je tak darcom plodnosti a života). V staršej dobe je jeho družkou Nin-ki (pani zeme). Častejšie bola nazývaná akkadsky Damkina. Hlavným strediskom Enkiho kultu je mesto Eridu, podľa jedného kráľovského zoznamu najstaršie mesto Sumeru. Enki riadi božský rád a celú zem. Jeho pomoc má podobu rady, zaklínania, kúzla, ale násilie nepoužíva. K ľuďom je veľmi prívetivý. Enki naučil ľudí písať, stavať, tvoriť zákony, poľnohospodárstvo a iné prvky kultúry a civilizácie prostredníctvom siedmych mudrcov, ktorých zoslal na zem. Enki je aj ochrancom a podporovateľom všetkých týchto prvkov. V tejto funkcii Enkiho sprevádza Mummu, božstvo stelesňujúce múdrosť samu.
Ea tiež uvrhol na ľudí potopu trvajúcu 6 dní a 6 nocí, počas ktorej sa zachránil iba Utnapištim a jeho rodina, lebo ho Ea upozornil aby si postavil loď a vzal na palubu aj zvieratá. Loď napokon pristála na vrcholku hory Nisir. Vypustil holubicu, lastovičku s havrana, ktorý sa navrátil a tak zistil že už vody opadli.
NERGAL je bohom podsvetia. Je pánom štvrtej časti sveta, podsvetia (zem hlbín, veľká zem, zem bez návratu). Bol nazývaný aj "kráľ (miest) Kutha a Apiaku". To boli dve hlavné strediská jeho kultu. Bol považovaný za syna Enlila a Ninlil. Jeho manželkou bola Ereš-ki-gal (pani veľkej zeme). Nergalova moc nebola obmedzená len na podsvetie. Ako nadzemský boh zosobňoval smrtiacu silu horúceho slnka. Je tiež pôvodca horúčky a nákazy, obzvlášť morovej rany.
ĎALŠÍ BOHOVIA A POLOBOHOVIA

ADAD (Ishkur, Iškur) - boh búrok a víchríc, jeho symbolom je blesk, Obyčajne je zobrazovaný držiac akési vidly na tvorbu bleskov, ktoré symbolizujú jeho moc nad silou búrky. Babylonský a Asýrsky boh Adad bol pre Sumerov známy ako Ishkur, a často je zobrazený s býkom alebo napoly levom a napoly drakom. Adadova žena bola bohyňa Shala a jeho synom Gibil. Niekde sa uvádza ako syn boha mesiaca Sina, inde ako syn Enlila.
ADAPA - prvý zo siedmich mudrcov, ktorých poslal Ea aby učili ľudí. Bol bystrejší umom ale mal obmedzenú dĺžku života. Vymyslel jazyk a usadil sa v meste Eridu, kde učil ľudí klaňať sa bohom a modliť sa
ARURU - babylonská a asýrska bohyňa stvorenia, z hliny stvorila Enkidua, súpera a neskôr priateľa Gilgameša
GIBIL (akadsky Gerra) - boh ohňa, syn Adada a Shali
GILAGAMEŠ - poloboh a héros Gilgameš bol kráľom mesta Uruk a pátral po tajomstve nesmrteľnosti. Na konci eposu príde na to, že nesmrteľnosť získame skutkami vykonanými za života, ktoré ostávajú v spomienkach ľudí
GULA(Ninishina) - bohyňa liečenia
INANNA (Ištar) - bohyňa lásky, plodnosti a vojny, jej symbolom je hviezda. Sumeri ju nazývali "svätá panna" a je to prvé známe božstvo spojené s planétou Venuša. Stotožňovala sa so semitskými bohyňami Ištar a Astarte. Bola spájaná s levmi, symbolmi sily, a často je zobrazovaná ako stojí na chrbtoch dvoch levíc.
MARDUK bol mestský boh mesta Babylon kde mal veľa funkcií, ktoré sa postupne rozširovali: boh zaklínania, múdrosti, liečiteľstva, určoval osudy, bol darcom svetla, bol považovaný za "pána bohov" a za "stvoriteľa bohov svojich otcov". Neskôr súčasne s rastom moci tohto mesta sa stal aj bohom celej Babylónie. Jeho symbolom bol drak Mušchuššu (po sumersky zúrivý had) a rýľ. Otcom je Enki, matkou Damgalnunna (Damkina), brat Šamaš, sestra: Ištar. V niektorých súvislostiach bol Marduk stotožňovaný so sumerským bohom Asalluchim či mestským bohom Barsippy Tutuom (často je meno Asalluchi zo sumerského textu je preložené ako Marduk v akkadskom texte). Najstaršie odkazy na Marduka pochádzajú zhruba z roku 2500 pred Kr. Enúma eliš ("Pieseň o stvorení sveta") je najvýznamnejší literárny text o Mardukovi. Text opisuje stvorenie sveta. Keď ostatní bohovia zlyhali a len Mardukovi sa podarilo poraziť Tiamat, uznali ostatní bohovia jeho najvyššie postavenie. Marduk je tu zvolený do čela mladej generácie bohov. Potom stvoril a usporiadal kozmos a svet (ľudí ale vraj stvoril Enki na Mardukovu iniciatívu). Bohovia Mardukovi postavili Babylon a v ňom chrám Esagil. Na záver textu ho bohovia ospevujú 50 menami (epitetami). Číslo 50 dokazuje, že získal postavenie Enlila.
NABU - boh písomníctva a múdrosti uctievaný babyloňanmi ako syn Marduka. Jeho symbolom je ílová tabuľka na písanie a rydlo. Mal obrovskú moc , lebo do svojich tabuliek písal osudy ľudí. V Babylonskej astrológii mu bola priradená planéta Merkúr a predstavoval obdobu gréckeho Apolóna. Jeho sídlom bol chrám E-zida blízko Borsippa. Počas babylonských osláv nového roku bola jeho socha prenesená z chrámu do Babylonu aby mohol prehovoriť so svojím otcom Mardukom , ktorý tu sídlil.
NINURTA - boh vojny, hrdinov, uragánov a lovu zobrazovaný so žezlom s dvoma levími hlavami. Jeho manželkou bola Inanna.
SIN ( Suen, Nanna) - boh Mesiaca, jeho symbolom je kosák
ŠAMAŠ - sumersky Utu, boh slnka a spravodlivosti
SHALA (Gubarra) - bohyňa obilia, v najskorších obdobiach nazývaná Gubarra. Manželka boha Adada, s ktorým mala syna Gibila.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama