Říjen 2008

Animácie tekvičiek

29. října 2008 v 16:03 | Narmora |  Halloween


Halloweenske animácie

29. října 2008 v 15:07 | Narmora |  Halloween

Halloweenske obrázky

29. října 2008 v 14:04 | Narmora |  Halloween

Halloween 2

29. října 2008 v 14:03 | Narmora |  Halloween


Čo vás ako prvé napadne, keď počujete, či čítate toto slovo? Sviatok, hry, zábava, masky a či túžba po strachu? Halloween, slávený ako sviatok, ktorý uznávajú prevažne v Amerike a vo Francúzsku obsahuje toto všetko a aj omnoho viac drobností, ktoré robia Halloween Halloweenom. A viete vy vôbec, ako a kde sa začal sláviť Halloween? Nie? Tak len čítajte. Podľa niektorých historikov je pôvod Halloweenu v predkresťanských keltských zvykoch. Podľa nich sa totiž 1. novembra končila vláda boha slnka a začala vláda boha smrti. Pritom putovali duše tých, ktorý minulý rok zomreli do ríše smrti. Masky stríg a oheň mali ľuďom pomôcť zahnať zlých duchov a démonov a viesť dobré duše do ríše smrti. Írski mnísi sa týchto predstáv chytili a v 8. storočí ich preniesli na kresťanský sviatok v dnešnej dobe známy ako Deň všetkých svätých. To, ako sa Halloween stratil z európskej tradície a preniesol sa do Ameriky, mi nie je celkom známe. Ale to, že sa Halloween objavuje čoraz viac v rôznych článkoch

a rozhovoroch, dáva všetkým priaznivcom i odporcom tohto "čierneho sviatku" na známosť, že sa v priebehu niekoľkých desaťročí bude oslavovať aj tu, podobne ako v Amerike. Skutočnosť, že si blízkosť tohto staronového pohanského sviatku uvedomuje aj cirkev svedčí o tom, že ponúkajú novú alternatívu: sú za to, aby sa na miesto sviatku Halloween slávila Noc svetiel. Očividný rozdiel by nebol len v názve, ale aj v pozmenení istej tradície. Chcú totiž zaviesť do praxe hlásanie svetla Krista a namiesto stríg a bosoriek by sa mali po uliciach preháňať svätci a anjeli. No pri všetkej úcte, je nad slnko jasnejšie, že všetky deti sú anjelmi len vtedy, keď spia. V Amerike majú deti takmer celý rok pôst od rôznych takých zábaviek, ako sú naše fašiangy, karnevaly či plesy. Preto im nemôžeme mať za zlé, že hádžu vajíčka na domy, terorizujú stromy toaletným papierom, či zamieňajú ŠPZ-ky na autách.

Halloween 3

29. října 2008 v 14:03 | Narmora |  Halloween
Halloween - ako sviatok - je veľmi starý. Jeho história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na dve obdobia - obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávala zlá doba. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych - Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z dyní. Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich príbuzných prekročili hranicu Zemi Mŕtvých. Živí sa prezliekali do starých šiat a malovali si tváre, aby do nich nevstúpili zlí duchovia. Tejto noci sa hovorilo Samhain.
V roku 43 po Kristovi okupovali keltské územia rímske vojská. časom sa tieto národy a zvyky začali prelínať, a tak sa Samhain začal sláviť i v období žatvy. K svietnikom a ohňom tak prubudlo ovocie a obilie.
Behom 500 rokov sa k moci dostala katolícka Cirkev. Pápež Bonifác IV. chcel zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa zriadil nový sviatok - Sviatok všetkých svätých (u nás 1. novembra). Avšak mnohí ľudia slávili oba sviatky spolu. V 16. storočí bol teda na svete nový sviatok - "All Hallow'Day (Eve)", čiže Deň všetkých blahoslavených. Podvečer tohto sviatku (31.10.) sa volal All Hallows´Evening, v dedinskom slangu jednoducho Halloween.
V 20. rokoch minulého storočia boli oficiálne povolené mestké oslavy. V dnešnej dobe si ľudia v Amerike ozdobujú dom, vyrábajú dyňové svietniky a pečú koláče. Deti sa prezlečú za strašidlá a chodia od domu k domu.


Halloweenske prianie =)

29. října 2008 v 13:58 | Narmora |  Halloween

Do pohára nalievam ti krvavého vína a želám strašidelného Halloweena !!! =)


Halloween 1.

29. října 2008 v 13:58 | Narmora |  Halloween

Halloween je sviatok oslavovaný v noci 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti alebo peniaze. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade a tiež aj v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. Pôvodný názov bol Hallowe'nen, skratka z anglického All-hallow-even (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých/vigilie/), Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec pohanského roku). Je možné stretnúť sa aj s názvom predvečer sviatku všetkých svätých. Pravdepodobne má i väzbu na kresťanský sviatok všetkých svätých. Tradičnými znakmi Halloweenu sú dyne, špeciálne vyrezané a vo vnútri je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby čierna a oranžová.

Hromnice

29. října 2008 v 13:56 | Narmora |  Čarodejnícke sviatky

Sviatok Hromníc (2. február), alebo inak nazývaný aj Očistec Panny Márie, mnohí z nás poznajú ako sviatok, počas ktorého sa v kostoloch posväcujú sviečky. Sviatok má pripomínať deň, keď Mária doniesla Ježiša do chrámu a navždy ho zasvätila Bohu. Kresťania tento deň považujú za očistný a práve pálenie posvätných sviečok má očisťovať od hriechov.

Všeslovanské Božstvá 5.

19. října 2008 v 11:08 | Narmora |  Božstvá

ĎALŠÍ BOHOVIA A BOHYNE

SIM a RYGL - blíženci
POREPUT (Porenutius) - boh vojny a plodnosti
JAROVÍT - boh jarnej a vojnovej sily
JARILO - boh plodnosti a dožiniek
PERUPLUT - boh pamäti
PRIPELAGA - bohyňa Zeme a plodnosti
PODAGA - bohyňa počasia
PIZAMAR - bohyňa hudby

NIŽŠIE BOŽSTVÁ ZEME

KOVALD - boh zemských pokladov a jaskýň
RUNA - zemná pani, Kovaldova žena
PERMONÍCI - banskí škriatkovia
LABUS - láka deti do jaskýň
SVÄTOHOR - obrovský démon hôr
OBRI AŠILKOVIA - duchovia našich obrovských predkov
LAKTIBRADA - škriatok, trpaslík

DUCHOVIA ZÁZRAČNÝCH KAMEŇOV


NIŽŠIE BOŽSTVÁ VODY
KRÁĽ VODY - vládca všetkého živého a duchov
VODNÉ VÍLY - priesvitné, zlatovlasé krásavice
JUDY - zlé, čierne vodné víly, ktoré topia ľudí
DIVA - vládkyňa rusaliek
RUSALKY - často zlomyseľné, červenovlasé, lákajú mládencov do orgií
BREHYNE - zlé, žijú na vysokých brehoch riek
VODNÍK (Topelec, Hastrman) - jeho žena sa nazýva Vodapanenka alebo Vodníčka
VODNÉ VÍLY, Samodivy, Samovily - vychádzajú po západe slnka, sú priesvitné
NIŽŠIE BOŽSTVÁ VZDUCHU
KRÁĽ VETROV
MRÁZ - brat kráľa vetrov, dobrák, pomáha deťom
POHVIZD - otec vetrov
VETRNICA - jeho žena
VÁNOK - najmladší vietor
VETRÍK - starší z vetrov
VÍCHOR - prostredný z vetrov
SMRŠŤ - druhý najstarší vietor
URAGÁN - najstarší vietor
MELUZÍNA - sestra vetrov či matka, prípadne žena vetra bola považovaná pani v bielom rúchu, s dlhými rozpustenými vlasmi, nariekajúca v komíne, vonku v kríkoch alebo na čerstvých hroboch. Jej nárek oznamuje predovšetkým nešťastie, úmrtie, živelnú pohromu, varuje pred hriechom. Prinášali sa jej obete v podobe múky alebo soli na okne, kole v plote, či jablká a orechy ku komínu. Komu sa podarí počuť ju na štedrý deň, tomu prináša šťastie.
METELICA - jediná dcéra Mráza, vie byť zlá
OBLAČNÉ VÍLY - priesvitné bytosti žijúce v oblakoch
JEŽIBABA (Baba Jaga)- ide o zosobnenú búrku v podobe zlej stareny, škaredej, s rozcuchanými vlasmi, veľkým nosom, dlhou bradou a železnými zubami. Lieta na železnej metle preto sa jej za búrky vynášali pred dom lopata a metla na zmierenie. Pri jej lete sa ohýnajú stromy, vyjú psi a vzdychá zem. Sprevádzajú ju je synovia - ohnivý draci (blesky). Skrýva sa hlboko v lese, kde má chalupu na stračích nôžkach ohradenú plotom z ľudských kostí. Živí sa ľudským mäsom, najmä detským. Stráži tu svoje poklady, živú a mŕtvu vodu a iné kúzla, ktoré využíva na zlo, na dobro len výnimočne. Jej synmi sú ohnivý draci
STRIGÔŇ

NIŽŠIE BOŽSTVÁ OHŇA

OHNIVÝ MUŽ - hriešna duša zjavujúca sa ako ohnivý stĺp alebo sud
BLUDIČKY - (bludné svetielka, české cvendy, rychmandle)sú mihotavé pohybujúce sa plamienky prípadne zlatovlasé detičky so svetielkom, ktoré v noci sem-tam vidieť na cintorínoch, v bažinách a mokrinách.. Povrávalo sa že sú to drobnučký duchovia malých nepokrstených detí, obetí vrážd či čarodejníc. Niekedy pomáhajú nájsť zblúdencom cestu, niekedy naopak zvedú pocestných do barín. Skeptici a veda tvrdia že sú spôsobené samovznietením plynov unikajúcich z hnijúceho rastlinstva, svetielkujúcimi hubami, hmyzom, baktériami skrátka všetkým čo vydáva trochu svetla.
SVETLONOS - má vraj lampášik a jeho svetlom zvádza pútnikov z ciest, pretože vyzerá skôr ako chumáč hmly než ako hmotná bytosť, niektorí ľudia mu hovoria aj prelud.
ZMOK - ohnivý dráčik, hadík, letí ako ohnivá guľa či ako čierne kura
RARACH, rarášik - ohnivý sokolík, vyliahne sa z vajca uloženého na peci
PLEVNÍK - prichádza ako ohnivá guľa cez komín do izby, žije však ako kura a spí na plevách
Slovanská mytológia obsahuje ešte nesčetné množstvo bôžikov a démonov, ktorých môžeme rozdeliť do týchto skupín: nižšie božstvá oblohy (Slnko, Planétnici,...), času (12 mesičikov, Poludnica,...), osudu (Sudičky, Smrť) a démoni lesní (Pán lesa, Mamuna, Lesné víly), poľní (Žitná baba, Polevik, Sporiš,..), domáci (Gazdíčko, Chlievnik, Kikimora, Beťah,...) a ľudský (Vampír, Vlkodlak,...). Ale o nájdete tých viac v beštiári.
Ďalšie stránky s podobnou tematikou:
Stránka o Keltoch, Slovanoch a germánskej mytológii: http://www.pohanstvi.net
Stránka o slovanskom pohanstve: mytológia, bohovia, pohania, linky, literatúra: http://www.mujweb.cz/www/irija/index.htm

Design 8

19. října 2008 v 10:46 | Narmora |  Design
Poznámka: Nie.... To nie je ono..... *mení pozadie*
Poradie: 9
Tvorca: XY (XD JA XD)
Motto: Naozaj nemusíš ničim byť. A nemusíš nič robyť. Naozaj nemusíš nič mať. A nemusíš nič vedieť. Naozaj sa nemusíš niečim stať.Ale je užitočné pochopiť že... oheň páli a že keď prší tak je hlina mokrá....
Zápäte:

Design 7

19. října 2008 v 10:41 | Narmora |  Design
Poznámka: OK... Vráťme sa ku klasike....
Názov: Geisha
Celkové poradie: 8
Tvorca: No skús trikrát hádať... (pomôcka: JA designi nekopírujem) ((správna odpoveď : JA ))
Motto: Ehmm.... Gomenasai - nestíham XD
Záhlavie:

Všeslovanské Božstvá 4.

18. října 2008 v 11:03 | Narmora |  Božstvá

BOHOVIA ZÁPADNÝCH SLOVANOV

Západní Slovania z nášho územia (Slovensko, Morava, južné Poľsko, Stredné Čechy, panónski Slovania) pravdepodobne uctievali pôvodných všeslovanských bohov. U polabských a pobaltských Slovanov naopak do popredia vystúpili ich kmeňoví bohovia. Viera v bohov závisela od moci ich svätýň. Pohanstvo Polabských a Pobaltských však pretrvalo hlboko do stredoveku a najdlhšie zo všetkých Slovanov si svoju vieru udržali aj na oficiálnej úrovni (nie len ako vieru prostého ľudu). U nich pohanstvo znamenalo nezávislosť a slobodu, a kresťanstvo bolo symbolom franskej nadvlády. Západní žreci sa vo veľkom miešali do politiky a v niektorých prípadoch mali kňazi väčšiu moc ako kniežatá. Tak tomu bolo napr. na Rujane kde SVANTOVÍTOV chrám v ARKONE mal k dispozícii 300 jazdcov a musela sa mu odovzdávať tretina vojnovej koristi. Takisto u polabských Veletov v 10. a 11. storočí svetská vláda prakticky neexistuje a vládne retranský kňazský zbor (Radegast). Zaujímavým javom u západných Slovanov je polykefalizmus (viachlavosť) niektorých ich bohov. Niektorí bohovia mali v chrámoch svoje kone, pomocou ktorých sa veštilo (Triglav, Svarožič, Svantovít).

Všetkým ktorý ma ohovárajú....

14. října 2008 v 11:08 | Narmora |  Mottá a výroky
Kto ma ohovára aby ma ponížil, tomu sa smejem.
Kto ma ohovára pretože sa na mňa hnevá, toho ľutujem.
Kto ma ohovára pretože sám je zlý, tomu odpúšťam.
Kto ma ohovára a pravdu hovorí, tomu..... Ďakujem....

A až D

12. října 2008 v 11:00 | Narmora |  Beštiár
ACROMANTULA obludný pavúk s ôsmymi očami, vie rozprávať ľudskou rečou, pochádza z Bornea. K jeho charakteristickým znakom patria husté čierne chlpy, rozpätie nôh až 5 metrov, čeľuste ktorými hlasno cvaká keď je rozrušená alebo nahnevaná a jedovaté výlučky. Na zemi tká siete v tvare kupoly.
AFRODITA - Diova dcéra (rím. Venus), bohyňa krásy a lásky, mala syna Érosa (rím. Amor), strieľal šípy lásky, sám sa zamiloval do smrteľnej Psyché, ktorej darovali neskôr bohovia nesmrteľnosť
AGREGORI - umelo vytvorení duchovia, ľudia im kedysi dodávali energiu, chválili, prosili o posilnenie
ACH Ach bola akási nemateriálna časť v každom človeku v starovekom Egypte, ktorá vznikala pri zrodení a zostávala aj po smrti jedinca. Ach bola zdrojom psychických a intelektuálnych schopností človeka. Aby Ach mohla existovať aj po smrti, muselo byť telo správne munifikované a za predpísaných obradov uložené do hrobky. Pozostalí potom prinášali Ach zosnulého obeti v podobe potravín a nápojov. S Ach úzko súvisí ďalšie súčasti osobnosti človeka - Ba a Ka.
ACHELOOS - riečny boh, ktorý vedel meniť podobu, uchádzal sa o ruku Deianeiry spolu s Heraklom

Všeslovanské Božstvá 3.

10. října 2008 v 11:54 | Narmora |  Božstvá
BOHOVIA VÝCHODNÝCH SLOVANOV
Na panteón východných Slovanov malo vplyv iránske náboženstvo, z ktorého niektorých bohov Slovania prebrali. Neskôr bol zavedený oficiálny Kyjevský panteón, ktorý zaviedol knieža Vladimír roku 980 aby tak upevnil moc. Panteón obsahoval 6 bohov: Perún, Džabog, Chors, Smargl, Stribog, Mokoš. Ten istý knieža Vladimír o pár rokov prijal kresťanstvo a dal všetky modly strhnúť a chrámy zboriť. Modlu Perúna dal priviazať o chvost koňa, vláčiť ju a biť prútmi, aby ju potupil.
CHORS je solárnym bohom (podľa niektorých náznakov aj mesiaca) a jeho meno pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou od iránskeho boha slnka Chursída.

Všeslovanské Božstvá 2.

8. října 2008 v 11:49 | Narmora |  Božstvá
ROŽANICE alebo roždenice, ženské protiklady Roda, vystupujú vždy v množnom čísle. Ide o bytosti určujúce pri narodení ľudský osud, známe už od staroveku a uctievané po celom európskom kontinente. V Čechách sa nazývajú sudičky, v Poľsku rodzanice, na Slovinsku rojenice, v Chorvátsku rodjenice, v Srbsku sudjenice, v Bulharsku narečnice, či urisnice. Tieto bytosti vykonávajú obdobnú činnosť ako starogrécke moiry, rímske parky a germánske norny. Zjavujú sa o polnoci do troch dní po narodení dieťaťa. Obvykle sú tri, niekedy je ich počet vyšší. Berú na seba podobu priesvitných postáv krásnych dievčat alebo babičiek, z ktorých jedna má hlavné slovo (tzv. "zlatá baba"). Dieťaťu prinášajú s rozsvietenou sviečkou každá iný dar a na jeho čelo vpisujú osud v podobe znamenia.
Prinášajú sa im obetiny - med, syr, chlieb, kaša, obilie, koláče, zo zvierat kohút. Keďže deti sa rožaníc zväčša obávajú, obetúvajú sa im aj odstrihnuté detské vlasy. Buduje sa im obetný stôl, tzv. trapeza. Na ich počesť sa taktiež pije z čaší -predovšetkým pri hroboch blízkych- a spievajú sa besovské piesne. Pri každom pôrode sa pre rožanice na stôl pripravilo jedlo a pitie. Pri pôrodoch im býval najčastejšie obetovaný kohút. V niektorých mladších záznamoch o rožaniciach sa zamieňa jednotné a množné číslo. Zvláštnym obetným sviatkom Roda a rožaníc bol 26. december, ktorý neskôr pravoslávna cirkev nahradila sviatkom Bohorodičky. V neskorších dobách sa s rožanicami spája predstava dievčat alebo starien pradúcich niť ľudského osudu. Používajú k tomu zlatú priadzu. Roztrhnutie tejto nite znamená smrť. U južných Slovanov je priamo doložená ženská bohyňa osudu menom Sreča

Všeslovanské Božstvá 1.

6. října 2008 v 11:46 | Narmora |  Božstvá
VŠESLOVANSKÍ BOHOVIA
DAŽBOG Svarogov syn (SVAROŽIČ), boh slnka, svetla, ohňa, dobra, prírody, bohatstva, darov a pomoci. Meno Dažbog pozostáva z dvoch komponentov - daž (znamená daj, páliť) a bog (boh, bohatý) a tak Dažbog je akýsi "Dajboh" , darca všetkého dobra, darca tepla. Možná je aj určitá súvislosť s britským božstvom ohňa zvaným Dagbra V písomných prameňoch sa s Dažbogom prvýkrát stretávame v Povesti vremenných let práve v súvislosti s kyjevským panteónom. O dôležitosti tohto boha svedčí aj jeho výskyt v Slove o pluku Igorovom, kde sú Rusi nazývaní Dažbogovými vnukmi. Zobrazovaný je ako statný mladík na zlatom koči v zlatej zbroji, často tiež ako boh so štyrmi hlavami. Prejavuje sa v štyroch božích osobách: Jarilo- jarné slnko, Kupalo - letné, Svantovít -jesenné a Koliad - zimné. Dažbog mal tri ženy - Zlatogorku, Moranu a Živu. Všetky slovanské národy vzišli od boha Dažboga, a preto sa starí Slovania nazývali aj Dažbogovými vnukmi. Po nešťastnej "smrti" Zlatogorky si berie Dažbog za ženu Moranu. Avšak ani toto manželstvo nie je šťastné, keďže Černobog unesie Moranu a ona sa rozhodne stať jeho ženou. Po tejto udalosti Dažbog bojuje s Kaščejom, poráža ho a nájde jeho smrť. Tím však narúša rovnováhu a nastáva koniec sveta. Keď veľký oheň dohorel, zobral si Dažbog za ženu Živu. Na svadbe im požehnala bohyňa-matka Lada a po svadbe Dažbog spolu s Živou obnovujú svet. Dažbog si vzal na starosť obnovenie rovnováhy medzi dobrom a zlom a Živa mala na starosti obnovu všetkého živého. Dažbogovi sa prinášali obety: chlieb, vajíčka, med, žito, pšenica, jačmeň, hrach, plátno, víno, kvety, peniaze, ako aj rôzne druhy plodín a ovocia. Toto slnečné božstvo bolo uctievané počas slnovratov a rovnodenností. Ako pradedovi všetkých Slovanov, sú mu zasvätené všetky slovanské kmene. Jeho znamením je Svarga, znamenie slnka a zlatý koč ťahaný bielymi koňmi. Kôň je teda rovnako jeho symbolom. Z dní mu je zasvätená sobota a číslo 8. Čas: poludnie Smer: juhovýchod Farba: zlatá, oranžová Kov: zlato Drahokam: diamant, rubín Strom: jaseň Vzhľadom na jeho záujem o svet ľudí sa jeho rituálne vzývanie hodí pre všetky solárne magické operácie zamerané na svetské prejavenie slnečných síl, napr. na získanie slávy, úcty, autority, šťastia, úspechu, vzostupu, kariéry a pod. Bol najvýznamnejším bohom polabských Ratarov pod menom RADEGAST. To je pravdepodobne odvodené od polabskej svätyne na hrade Riedegost. Jeho asi najslávnejšia svätyňa bola v Retre. Obetovali mu ovce, dobytok aj ľudí alebo kresťanov. Medzi inými takto skončil aj nemecký biskup Ján z Marienburgu.

Sabaty

6. října 2008 v 11:40 | Narmora |  Čarodejnícke sviatky
Počas čarodejníckeho roka oslavujeme 4 veľké sabaty (Imbolc, Beltane, Lugnasadh, Samain) 4 malé sabaty (Jarná a letná rovnodennosť a letný a zimný slnovrat) a 13 esbatov, teda nocí kedy je spln.
IMBOLC (Hromnice 1. január)
Sviatok svetiel, ohňa, ženstva, uzdravenia a inšpirácie. Symboly zimy sa spaľujú v ohni. Pramenitá voda sa varila v kotlíku a keď vychladla omývala sa ňou tvár. Mala vraj schopnosť zmeniť zimnú starenu na jarnú pannu. Patrónkou tohto sviatku je jarná severská bohyňa Brighid, patrónka kováčov a liečiteľov. Ľudia plietli tzv. korune svetla - kruh zo sviečok, jarabiny a myrhy. Rimania túto noc zasväcovali Venuši, kedy ľudia zapaľovali sviečky v dome, vynášali von pochodne. Aj dnes sa tento sviatok oslavuje, i keď možno jednoduchšie - zapálením krbu či sviečok v každej miestnosti domu.
OSTARA (Jarná rovnodennosť 21. marec)
Je to sviatok jari, kedy začína všetko rásť. Je to časť kedy je dobré si stanoviť ciele pre ďalšie obdobie. Symbolom je biela, hnedá a svetlo zelená farba. V tento deň sa kedysi maľovali vajíčka - symboly života na žlto, a susedia si ich vymieňali ako darčeky, alebo ich používali v rituáloch zasvätených Slnku a božstvám plodnosti. Niekde sa zvyky maľovania vajíčok zachovávajú dodnes. Najlepšie je používať prírodné farby, napríklad z červenej repy, z červeného hrozna, cibuľových šupiek. Vajíčka dostanú viac mágie z prírody ako maľovaním umelými farbivami. Jarnú rovnodennosť najlepšie oslávite, ak naplníte misku vodou a dáte do nej kvetiny. Misku postavte na miesto, ktoré je podľa vás najdôležitejšie. Jarná rovnodennosť je vhodným obdobím na zlepšenie svojho zdravotného stavu. Stačí, ak v deň jarnej rovnodennosti vypijete pohár vody a zjete list šalvie

Zaujímavá etická dilema

4. října 2008 v 11:37 | Narmora |  Úplné prkotiny
úvod: Je to morálne/etická dilema, ktorá bola raz použitá ako časť prijímacieho pohovoru do zamestnania. Prosím, prečítaj si otázku pozorne a dobre premýšľaj nad odpoveďou...
situácia: Riadiš a si sám(a) v aute. Je noc a vonku je hrozná búrka. Práve prechádzaš okolo autobusovej zastávky a vidíš tam stáť hlúčik ľudí:
1. Starú pani, ktorá vyzerá veľmi choro, dokonca až tak že jej do smrti chýba snáď len pár minút.
2. Starého priateľa, ktorý ti raz zachránil život.
3. Perfektní ženu(chalapa), o ktorej si celý život sníval (a).
Otázka: Koho by si vzal k sebe do auta, s tým,že tam máš miesto len pre jednu osobu?
Môžeš naložiť starú pani, pretože umiera, a preto by si ju mal zachrániť ako prvú. Alebo môžeš naložiť starého priateľa pretože ti zachránil život a ty mu to môžeš teraz splatiť. Alebo ženu (chlapa). Ak nie, možno sa ti už vživote nepodarí nájsť takú perfektnú milenku (milenca).
Kandidát, ktorý vyhral pohovor (z 200 uchádzačov) nemal problém s odpoveďou.
Čo povedal?
....................
...................
..................
.................
................
...............
..............
.............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.

Egiptsé božstvá N-Z

1. října 2008 v 11:44 | Narmora |  Božstvá
NEBTHET Ochranná bohyňa mŕtvych, sestra a manželka boha Sutecha. V podsvetí bola spolu s bohyňou Sešet hodnostárkou pri tróne boha mŕtvych Usira.
NEFERTUM Boh vône a svetla, neskôr i ochranca mŕtvych a boh vojny. Stal sa mučiteľom mŕtvych hriešnikov. Zobrazovaný v ľudskej podobe s korunou z lotosových kvetov a vysokými perami na hlave (pôvodne sa zrodil z lotosového kvetu, neskôr mu kňazi priradili božských rodičov).
NECHBET ochrankyňa Horného Egypta v podobe supice. Pôvodne jedna z bohýň vojny, spolu s bohyňou Vedžo symbolizovali a chránili Egypt po celé jeho dejiny.
NEIT Bohyňa vojny a umenia, ochrankyňa mesta Saje (Saity). Bohyne Dolného Egypta, bola uctievaná pre kúzelnú moc, umenie liečiť a ako ochranca pred zlými snami (zlými duchmi obťažujúcimi v spánku).